ИНФОРМАЦИЯ

Информация за дейността на фирмата

Уважаеми Дами и Господа,

Имам удоволствието да представя на Вашето внимание фирма "МСМ-55" ООД - гр.Перник, чиято основна дейност се състои в доставка на металорежещи инструменти и инженерно-консултантска дейност, свързана с техния оптимален подбор и икономична експлоатация.

"МСМ-55" ООД предлага на българския пазар за машиностроителното и ремонтно-механично производство високопроизводителни и сравнително икономически изгодни сменяеми твърдосплавни пластини и държачи за стругова и фрезова обработка, продукт на фирма "KORLOY" - Южна Корея.

От подробния каталог на "KORLOY", който всеки клиент на "МСМ-55" ООД получава заедно с ценоразпис на най-често употребяваните инструменти, е видна както цялата производствена номенклатура по видове, така и режимите на рязане, които се прилагат за различните видове механообработка, относно всеки конкретен случай по отношение вида на обработваемия материал и техническите изисквания.

Освен това, специалист от "МСМ-55" ООД извършва пробни тестове на място във Ваши производствени условия и оказва съдействие и техническа помощ при подбора на необходимия инструмент за всяка конкретна механообработка, в резултат на което евентуално закупените от Вас инструменти са точно подходящите за Вашите условия, изисквания и нужди.

С пожелания за ползотворна съвместна дейност!

Управител: инж.Марин Маринов

Е-СПРАВОЧНИК

Справочник с инструментите на Korloy Inc.

КОНТАКТИ

Информация как да се свържете с нас

GSM: 0887 200 830, 0887 212 900
E-mail: marinov@mcm55.com

Пощенски адрес: 2300 Перник, ул.„Отец Паисий“ 28/2
Офис: 2300 Перник, кв.„Изток“, ул.„Клемент Готвалд“ 8

ЗА ВЪПРОСИ И ЗАЯВКИ:

Изпрати